På stemplingsterminalen kan det settes opp predefinerte årsaker ifm. at en person f.eks kommer for sent. Eks: «Rakk ikke bussen». Dersom en slik årsak er valgt ifm. innstempling, vil det dukke opp et varsel i Godkjenning. Varselet vises til høyre for personen i nedre del av skjermbildet, og innholdet i varselet vises ved mouseover:

Fant du svaret?