Rapporten Ferieoversikt gir en detaljert oversikt over ferieavviklingen i avdelingen.

Det eneste valget som gjøres før rapporten genereres, er tidsrommet rapporten skal tas ut på. Tidsrommet velges ved å benytte datovelgerne øverst til venstre. Den som har tilgang til flere avdelinger, må først velge ønsket avdeling øverst til høyre i skjermbildet (utenfor rapportvinduet):

En generert rapport ser slik ut:

Fra venstre til høyre i rapporten gjelder følgende:

 • AnsattNr
  Den ansattes ansattnummer. Opplysningen her er den samme som står i feltet

 • Ansattnr i Personal/Personal

 • Kjede
  Her er navnet på kjeden som butikken/avdelingen tilhører oppgitt. Dersom det bare er en avdeling i kjeden, er det navnet på denne som står oppgitt kolonnen

 • Navn
  Den ansattes navn. De ansatte sorteres alfabetisk på etternavn.

 • Still. %
  Den ansattes stillingsprosent. Opplysningen her er den samme som står i Personal/Arbeidsforhold

 • Avlønning
  Her er oppgitt om den ansatte er fastlønnet, timelønnet, praktikant uten lønn, eller fra et vikarbyrå. Det som står oppgitt er er det samme som står til høyre for Avlønning under Personal/Arbeidsforhold

 • Inngående beholdning
  Inngående dager og timer, dvs. dager og timer som den ansatte kan ta ut i løpet av året. De samme opplysningene ligger nederst i Ferie/fravær.
  - Dager totalt
  Antall feriedager som er tilgjengelige ila. året.

MERK:

Hvis personen ble ansatt før 1. oktober, er tilgjengelige feriedager = feriedager pr uke * antall ferieuker. Hvis personen ble ansatt 1. oktober eller senere, er tilgjengelige feriedager = feriedager pr. uke.

- Timer totalt

Antall ferietimer som er tilgjengelige ila. året. Disse regnes ut på følgende måte:
Stillingsstørrelse * (arbeidstimer i uka / feriedager pr. uke) * antall ferieuker * feriedager pr. uke.
Eksempel:
50% stilling
Antall timer pr uke: 37,5
Feriedager pr. uke: 6
Antall ferieuker: 5
0,5 * (37,5 / 6) * 5 * 6 = 93,75

MERK:

Det er stillingsstørrelsen pr. 1. juni som er utgangspunktet for beregningen over

Avdelingstimer
Antall ferietimer den ansatte har tilgjengelig ved den avdelingen som rapporten tas ut på. Dersom den ansatte har arbeidsforhold ved flere avdelinger, vil tallet avvike fra Timer totalt, som er det totale antall timer for alle avdelinger hvor personen har arbeidsforhold.

 • Ferie med lønn
  - Dager
  Antall feriedager som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til. Merk at antallet er avhengig av om det beregnes 5, 6 eller 7 feriedager pr. uke.
  - Timer
  Antall planlagte arbeidstimer som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til (pausene regnes ikke med).

 • Ferie uten lønn
  Ansatte som har timer som legger seg i disse kolonnene, er fastlønnede som har en hake i feltet Ferie uten lønn i Personal/Personal, dessuten timelønnede og nyansatte som ønsker å avvikle mer enn en ferieuke som er tilgjengelig for ansatte som begynner i ny jobb før 1. oktober.
  - Dager
  Antall feriedager som befinner seg innenfor tidsrommet som står oppgitt i kolonnen Dato Fra/til. Merk at antallet er avhengig av om det beregnes 5, 6 eller 7 feriedager pr. uke.
  - Timer
  Alle arbeidsforhold i det aktuelle året tas med i beregningen, og for alle arbeidsforhold som varer en dag eller lengre, kalkuleres ferietimene på følgende måte:
  Antall ferietimer = Antall dager personen har vært ansatt / 365) * stillingsprosent * (timer pr. uke / feriedager pr. uke) * antall ferieuker * antall feriedager pr. uke.
  Merk at antall dager i februar settes til 28, selv om det er skuddår.
  EKSEMPEL:
  En person har hatt disse arbeidsforholdene ila. året:
  50% stilling i tidsrommet 01.01 – 31.03.
  75% stilling i tidsrommet 01.04 – 30.09.
  80% stilling i tidsrommet 01.10 – 31.12.
  Timer pr. uke: 37,5.
  Feriedager pr. uke: 6.
  Antall ferieuker: 5.
  (90 / 365) * 0.5 * (37.5 / 6) * 5 * 6 = 23.12
  (183/ 365) * 0.75 * (37.5 / 6) * 5 * 6 = 70.51
  (92/ 365) * 0.80 * (37.5 / 6) * 5 * 6 = 37.81
  ---------------------------------------------------------------
  SUM = 131,44

 • Ferie til gode (utgående beholdning)
  Her vises ferietiden som er oppgitt under Inngående beholdning minus ferietiden som er planlagt tom. sluttdato for rapporten.
  - Dager
  Antall feriedager som er tilgjengelig ila. året (står oppgitt under Inngående beholdning/Dager totalt) minus antall planlagte feriedager som er planlagt tom. sluttdato for rapporten (dvs. det som er lagt inn i Ferie/fravær).
  - Timer totalt
  Antall ferietimer som er tilgjengelig ila. året (står oppgitt under Inngående beholdning/Timer totalt) minus planlagte ferietimer som er planlagt tom. sluttdato for rapporten (antall planlagte ferietimer vil framkomme under Ferie med lønn/timer eller Ferie uten lønn/timer, dersom rapporten tas ut på hele kalenderåret).
  - Avdelingstimer
  Antall timer som er oppgitt under Inngående beholdning/Avdelingstimer minus planlagte ferietimer som er planlagt tom. sluttdato for rapporten. (antall planlagte ferietimer vil framkomme under Ferie med lønn/timer eller Ferie uten lønn/timer, dersom rapporten tas ut på hele kalenderåret).

MERK:

Som illustrasjonen over viser, trekkes planlagte ferietimer (Ferie med lønn/Timer) fra både Inngående beholdning/Timer totalt og Inngående beholdning/Avdelingstimer slik at både Ferie til gode (utgående beholdning)/Timer totalt og Ferie til gode (utgående beholdning)/Avdelingstimer reduseres med samme timeantall. I eksemplet over er det derfor følgende regnestykker som gjelder:

Inngående beh./Timer totalt 140,62

Ferie med lønn/Timer - 91

------------------------------------------------------------------------------

Ferie til gode (utgående beh.)/Timer totalt 49,62

Siden denne ansatte ikke jobber ved flere avdelinger, blir resultatet det samme for Ferie til gode (utgående beholdning)/Timer totalt og for Ferie til gode (utgående beholdning)/Avdelingstimer.

DETAJVISNINGEN

Dersom du klikker på et ansattnummer helt til venstre i rapporten:

...kommer det fram en detaljvisning for den aktuelle ansatte:

I tillegg til kolonnene i hovedvisningen, inneholder detaljvisningen et dato-felt:

Her vises tidsrom hvor det er planlagt ferie. Dersom det er planlagt flere tidsrom, vises det enkelte tidsrom på egen linje.

For å komme tilbake til hovedvisningen, klikker du på pila til venstre for den ansattes navn:

Fant du svaret?