I modulen Kalender finnes det et panel på høyre side, som gir tilgang til relevante funksjoner fra telefonappen. Disse funksjonene kan dermed opereres fra web-grensesnittet:

For info om hvordan appen brukes, henvises det til brukerveiledningen for denne, eventuelt til opplæringsvideoene for appen.

Når du har opprettet en ledig vakt i appen på telefonen, eller i app-panelet i Kalender, avspeiles dette i kalendervisningen:

Som du ser legger ledige vakter seg nederst.

En ledig vakt er markert som et gult stiplet felt:

Når noen har meldt sin interesse for vakten, blir den grønn:

Om du nå klikker på vakten:

...åpnes relevant visning i telefonpanelet, og du kan ev. behandle den videre derfra:

Når en person er satt på den ledige vakten, flytter den seg opp blant de andre vaktene og markeringen i slider er som for alle andre vakter

Fant du svaret?