Worksoft APP - opplæringsvideoer

Her finner du alle våre APP videoer

S
25 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen

APP: Introduksjon til Worksoft APP - video

En oversikt over hva lederen kan gjøre i appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Nyheter i versjon 1.11

I videoen nedenfor finner du de viktigste nyhetene i versjon 1.11 av appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Dashboard - video - intro

Beskriver hvordan lederappens Dashboard fungerer
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP:Opprette vakt fra kalender - video - intro

Om hvordan du oppretter en vakt direkte fra kalenderen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Kalender - video - intro

En gjennomgang av appens ulike kalendervisninger, med mulighetene i den enkelte visning
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

App i kalender

I denne videoen viser vi deg hvordan du opererer appen fra kalendervisningen i Worksoft Web
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Fraværsbehandling - video - intro

Om hvordan du behandler søknader om fravær
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Enheter - konti

I videoen nedenfor viser vi deg hvordan du benytter menyvalgene MOTTA VARSLINGER PÅ og PÅLOGGEDE BRUKERE
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Ferieoversikt - lederrollen

Slik hjelper appen deg med å holde oversikt over de ansattes ferie
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Oversiktskalenderen - lederrollen

I videoen nedenfor viser vi deg hvilken nytte du kan ha av oversiktskalenderen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Innlån - vikar

I denne videoen viser vi deg hvordan du gjør ansatte fra andre avdelinger tilgjengelig for din avdeling.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Bytte bort vakt - Legge ut vakt

Hva er forskjellen?
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Håndtering av fravær over flere dager - video

Slik kan du godkjenne og erstatte fravær for en valgfri periode
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Personalstatus - video

Her finner du en video som demonstrerer Personal status, kommunisere, midlertidig leder, sette vikar
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Varsler - video - intro

Om håndteringen av de automatiske push-varslene som genereres av appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Bilde av deg selv - video

Viser hvordan du legger inn portrett av deg selv, og hvordan du godkjenner bilder som lastes opp
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Vakthåndtering - video - intro

Om hvordan du håndterer de ansattes vakter
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Slette vakt - nyttige tips - video

Her vises hvordan en vakt slettes når den er opprettet ved en feiltakelse, eller det er andre årsaker som gjør at den må fjernes
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Registrere heldagsfravær - video - intro

Om hvordan du registrerer heldagsfravær i appen, tilsvarende det du gjør i FERIE/FRAVÆR i Worksoft Web
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Opprette ny vakt - video - intro

Om hvordan du oppretter en vakt og informerer ansatt(e) om den
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Meldingsfunksjonen - video - intro

Om hvordan man sender og mottar meldinger. Meldinger til grupper av mottakere. Be om og registrere svar ved lesebrekreftelse.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innstillinger - video - intro

Om de grunnleggende innstillingene som kan gjøres for å gjøre appen tilpasset individuelle behov og ønsker.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innlån / vikar (stedfortreder) - video - intro

Om hvordan det kan legges til rette for tilgang til personer som lånes inn fra andre avdelinger. Ansatte sette seg opp som vikar.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Forespørsler om bytte av vakt - video - intro

Om hvordan du behandler søknader om vaktbytte.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Behandling av tidsavvik - video - intro

Om hvordan du behandler og justerer tidsavvik.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden