Fordi kalenderen i Worksoft-appen er ment å dekke forskjellige behov, har den flere visninger. Her fokuserer vi på den visningen som kalles Oversiktskalender. Hensikten med denne visningen er å gi deg et raskt overblikk over alle som har fått innvilget, eller har søkt om fravær den enkelte dag. Oversiktskalenderen viser også hvem av dine ansatte som er tilgjengelige. Kombinasjonen fravær/tilgjengelige, er ment å gjøre det enklere for deg å organisere bemanningen.

Fant du svaret?