Her er en video som behandler denne tematikken:

Nedenfor har vi først omtalt hvordan du håndterer alle vaktene i én operasjon, dernest omtaler vi hvordan du behandler noen av vaktene og lar behandlingen av de resterende vente.

BEHANDLE ALLE DAGENE I ÉN OPERASJON

Dersom en ansatt har søkt om fri noen dager, kan hele tidsrommet behandles i én operasjon. Her er det søkt om fri i tidsrommet 1. - 4. juni:

Når søknaden åpnes, ser det slik ut:

AVVISE SØKNADEN

For å avslå søknaden trykker du AVVIS. Dermed får du mulighet til å skrive en begrunnelse for avvisningen, før du sender den av gårde:

GODKJENNE SØKNADEN

Om du ønsker å godkjenne søknaden, men ikke trenger å sette noen til å ta vaktene enda, kan du trykker på GODKJENN, TILDEL SENERE. Dermed sendes det push-melding til den som søkte om at søknaden er innvilget, og vaktene blir liggende i inn-boksen for senere behandling:

SETTE NOEN PÅ VAKTENE

For å sette noen på vaktene, trykker du GODKJENN, TILDEL NÅ:

Dermed kommer du hit, og kan trykke på Velg ny(e) ressurs(er):

Du kommer nå inn i oversikten over de som er ledige en eller flere av vaktene det er snakk om. Øverst på denne lista ligger de som er ledige hele perioden:

Dermed kan du merke av for de du vil sende tilbudet om ekstravakter til, og trykke OK:

Dermed sendes det en push-melding til de du valgte med spørsmål om å ta aktuelle vakter. Om situasjonen nå skulle bli slik at du bare får besatt noen av dagene med den/de du har forespurt i første omgang, kan du gå inn i søknaden igjen (du finner den i Ledige vakter under Innboks & vakthåndtering) og trykke på Ikke sendt til:

dermed får du opp oversikt over andre ansatte som måtte være ledige de dagene som ikke ble besatt i første omgang, og forespørselen om å ta de ledige vaktene kan sendes til flere.

BEHANDLE NOEN AV VAKTENE - OG LA DE ØVRIGE VENTE

Her er det søkt om fire dager fri:

De to første dagene er jeg usikker på om jeg kan la den ansatte få fri. De to siste derimot, vil jeg gi fri, men jeg er ikke sikker på hvem jeg skal sette på vaktene enda. Da fjerner jeg markeringen ved de to første og trykker GODKJENN, TILDEL SENERE:

Dermed får den ansatte en push-meling om dagene jeg har gitt fri, og inn-boksen blir seende slik ut:

1) De to dagene som jeg ikke ga fri, framstår som ubehandlede vakter

2) De to dagene jeg ga fri er klare til å bli bemannet.

Fant du svaret?