1. Versjon 1.10 av Worksoft APP

Versjon 1.10 lanseres på Google Play Store og Apple AppStore 11.3.2022

Ny versjon inneholder både ny funksjonalitet og noe feilretting.

Som et ledd i forenklingsprosessen har vi gjort det enda enklere å være bruker av Workosft APP for ansatte som arbeider i flere butikker eller avdelinger. Gjennomgående er alle kalendere hvor det er naturlig, utvidet med markeringer eller tidspunkt for vakten.
Bruk av Teamsbegrepet er utvidet slik at det er nå mulig å velge hvilket Team man ønsker å tildele en vakt til.

For at leder skal vite når det er nye oppgaver å forholde seg til, så har vi forbedret signaleringen (Badges) slik at man enkelt kan se om det er nye oppgaver i Innboksen, nye ledige vakter eller meldinger/ varsler som skal behandles.

Det anbefales å oppgradere til siste versjon av Worksoft APP både for ledere og ansatte. Dersom man benytter automatisk oppdatering på Worksoft APPen, så installeres ny versjon automatisk.

2. Ny funksjonalitet

2.1 Lederrollen: Valg av Team i valg tabellen (seleksjonsgrid)

I tidligere versjoner ble alle ansatte valgt når man ønsket å legge ut en ny vakt. I v. 1.10 kan man begrense utvalget av ansatte å velge mellom til et team. Dette gjør det mulig å velge vekk alle ansatte som ikke er deltaker i et gitt team. Man kan nå f. eks. lage team som passer avdelingens behov, f. eks alle som har ulike sertifikater, har deltatt på ulike kurs, er tilkallingsvikarer etc.

2.2 Ansattrollen: Forbedret "Bytte funksjonalitet"

Ny versjon inneholder ny byttefunksjonalitet for ansatte. Ansatte kan nå bytte en vakt mot en annen vakt, også frem tid. Eksempel Anne kan nå bytte sin morgenvakt på mandag direkte med Ola sin ettermiddagsvakt på onsdag.

Merk: Bytting kan kun skje innenfor publiseringsdatoen, dvs. så lenge som ansatte kan se sine egne vakter.

Merk: Tidligere byttefunksjonalitet er identisk med slik den var i tidligere versjoner. Denne typen bytte heter nå: Legge ut vakter

2.3 Lederrollen: Godkjenning av bytte


I Innboksen er det lagt til en ny rad for bytting av vakter. Her er det tydelig merket hvem og vakten det byttes fra, og hvem det byttes til.

Merk: Det er lagt til varsler, både til ledere og ansatte gjennom hele bytteprosessen.

2.4 Lederrrollen: Innlån foretatt i Worksoft Web

Når man låner inn en person fra en annen avdeling i Worksoft Web, vil den innlånte nå vises i APPens kalendere. I tidligere versjoner kunne man ikke se disse ansatte i APPen.

2.5 Lederrrollen: Oversiktskalender

I lederens kalendermeny, er det nå lagt til en ny kalendermodul som viser status pr. dag i måneden for:

 • Mottatte fraværsøknader på en dag

 • Antall ansatte som har satt seg opp som ledige på aktuell dag

 • Antall ansatte som har et fravær på aktuell dag

 • Antall ansatte som har ferie på aktuell dag

Ved å klikke på en dato i Oversiktskalenderen, føres man direkte til en ny side hvor man kan:

 • håndtere fravær

 • kontakte ansatte enten på telefon, e-post eller APP-melding


2.6 Signalering (Badge)

Apper er i stand til å vise en "Badge" som viser hvor mange nye tilfeller som er nye. I v.1.10 er denne funksjonaliteten strammet opp slik at det er enkelt å se om det er noen tilfeller man må behandle.
Fordelen med denne funksjonaliteten er at man kan se hvor mange tilfeller som er nye bare ved å sjekke på hjemmesiden, dvs man trenger ikke logge seg på APPen.

 • Badge på hjemmesiden viser en sum av alle nye hendelser i APPen

 • Badge på Driftsmenyen viser summen av nye og ikke behandlede stemplingsavvik, nye elementer i "Innboks" og nye elementer i "Ledige vakter

 • Badge på meldingsmenyen viser summen av nye meldinger og nye varslinger.

2.7 Logge ut av APPen


I Mer-menyen er det nå lagt til et ikon for å logge ut av APPen

2.8 Arbeid i flere avdelinger

I kalenderene er visning for arbeid på flere avdelinger på samme dag forbedret. Det er nå mulig å se om en ansatt jobber i flere avdelinger ved at disse dagene er undertreket. Ønsker man å sjekke ut arbeidstiden til den ansatte på alle avdelingene, velger man dagvisning. Her vises både avdelingen og arbeidstiden.

2.9 Ansattrollen: Ta ibruk APPen før arbeidsforholdet starter


I forrige versjon av APPen måtte man ha et aktivt arbeidsforhold før man kunne ta i bruk APPen. I 1.10 versjonen kan man ta APPen ibruk inntil en måned før man begynner i arbeidsforholdet.

2.10 Lederrollen: Kun se aktive KPI-tall


I forrige versjon ble KPI-tall vist, enten de var konfigurert eller ei. I ny versjon skjules alle KPI-tall som ikke er definerte.

2.11 Bytte mellom avdelinger

Det nå mulig å bytte mellom avdelinger man har tilgang til direkte fra kalender både i ansatt- og lederrollen

3. Feilretting/Forbedringer

 • Enkelte tekster ble vist på engelsk. Disse er nå oversatt og vises på norsk

 • Når man satte arbeidstid etter pause til et fravær, så ble ikke fraværet vist. Dette er rettet slik at alle timer på dagen vises.

 • Meldinger: I en periode var det ikke mulig å sende bilder eller filer i meldinger. Dette er nå rettet

 • I enkelte tilfeller ble arbeidstiden vist for ansatte som hadde avsluttet sitt arbeidsforhold. Dette er rettet.

 • Sikkerhetsforbedringer

 • Ansattrollen: Forbedret design på "Mine neste vakter"-kalenderen.

 • Ansatte som satte seg opp som vikarer, viste også etter at deres arbeidsforhold var avsluttet. Dette er rettet.

Fant du svaret?