Her beskrives hvordan man kan melde inn og følge opp supportsaker.

Worksofts kundeportal finner du på:

kundeportal.worksoft.no

Følgende skjermbilde vises:

Nederst i høyre hjørne finner det som kalles en "Messenger Bot". For å samtale med Worksofts medarbeidere, trykker man Messenger ikonet. Da åpnes en popup som vist nedenfor:

Her kan du sende Worksoft en melding, enten det er en supportsak eller annen type melding.

Første gang du sender inn en ny melding, ber kundeportalen deg å identifisere deg med en e-post adresse. Den bør stemme med e-posten som ble lagt inn da din supportbruker ble opprettet.

MERK: Man trenger ikke legge inn e-posten hver gang. Kundeportalen husker din e-post, og hver gang du legger til en ny sak, så husker den hvem du er.

Når man har lagt inn e-post og skrevet en melding, så vises skjermen slik:

Man kan legge til ytterligere informasjon ved å skrive en melding nederst.

MERK: Man kan legge til vedlegg, men det må gjøres i en egen operasjon, dvs. send en ny melding med vedlegget.

MERK: Man mottar saksbehandlingen også på e-post. dersom du ønsker, kan du svare på e-posten istedetfor å legge til en ny melding. E-post vil legge seg korrekt inn på saken.

Worksoft vil motta meldingen og behandle den som en vanlig supportsak.

Når du trykker på Messenger ikonet igjen, vil du se alle dine innmeldte saker. Du kan lese eller legge til ytterligere informasjon når du ønsker.

Dersom saken er løst, merkes den med " Saken er løst". Disse sakene vil merkes med at de er ferdigbehandlet og dermed lukket i supportsystemet.

Fant du svaret?