I tidligere APP-versjoner kunne man ikke håndtere eller godkjenne fraværssøknader før dagens dato.

Fra v. 1.7 kan man behandle fraværssøknader helt tilbake til lønnsgodkjenningsdatoen.

Ønsker man å fjerne en slik søknad gjør man følgende:

  • Godkjenn vakten (håndter nå)

  • Velg å ikke erstatte vakten. Det å erstatte vakten gir ingen mening da datoen allerede er passert.

  • Fraværet blir oppdatert i Fraværsmodulen for den

Fant du svaret?