I Worksoft WEB valideres (sjekkes mot regler) fravær når man legger til heldagsfravær, f. eks antall ferie dager, antall egenmeldinger etc.

I Worksoft APP er ikke slike fraværsvarslinger implementert enda. Dette vil komme i en senere versjon.

Fant du svaret?