Vi opplever stadig at folk er forvirret når det gjelder registreringer knyttet til Personal-modulen i Worksoft. Problemet består som oftest i at man tror man må registrere en person på ny, når det riktige er å bare justere eller registrere et nytt arbeidsforhold. I denne videoen setter vi søkelys på denne problematikken:

Fant du svaret?