1. Versjon 1.9 av Worksoft APP

Versjon 1.9 lanseres på Google Play Store og Apple AppStore 6.10.2021-

Ny versjon inneholder både ny funksjonalitet og noe feilretting. Som et ledd i forenklingsprosessen har vi gjort det enda enklere å være bruker av Workosft APP. Med introduksjon av "Smarte meldinger", trenger ikke brukeren å logge på APPen for å søke på vakter, håndtere bytteprosessen eller bekrefte om man ha lest og forstått en melding fra leder.

Det anbefales å oppgradere til siste versjon av Worksoft APP både for ledere og ansatte. Dersom man benytter automatisk oppdatering på Worksoft APPen, så installeres ny versjon automatisk.

2. Ny funksjonalitet

2.1 Smarte meldinger

Med smarte meldinger kan brukeren håndtere oppgaver direkte fra Meldingsfunksjonen, dvs. uten å logge på selve APPen. Foreløpig er følgende meldinger / varslinger gjort smarte:

 • Søke på en vakt

 • Søke på en byttevakt

 • Bekrefte at man har lest og forstått en meling som leder har sendt ut.

Flere slike meldinger vil implementeres i de neste versjonene.

Slik fungerer smart meldingen:

Leder sender ut en melding til ansatte som vanlig. Denne vises på telefonen som en helt ordinær melding:

Når den ansatte trykker på meldingen, så ekspanderer den og viser tilgjengelige svaralternativer:

Den ansatte klikker på svaralternativet som passer. APPen og Weben oppdateres med det riktige svaret uten at den ansatte har åpnet APPen.

2.2 Håndtere ledige vakter direkte fra lederens ukekalender

I tidligere versjoner kunne man hådtere "Ledige vakter" direkte fra Dagskalenderen. Fra versjon 1.9 kan man også behandle ledige vakter direkte fra Ukeskalenderen. De ledige vaktene legges seg nederst i ukeskalenderen som vist nedenfor:

Funksjonaliteten er den samme som for dagskalenderen. Fargen forteller om noen ansatte har søkt på eller avvist vakten. Trykker man på den ledige vakten, fører APPen deg direkte til skjrmbildet for håndtering av ledige vakter.

2.3 Ekstra oppgaver

Ekstra oppgaver som er definert i Worksoft Web, vises nå også i APPen med de samme fargene som er definert i Web.

Klikke man på en av ekstravaktene, så vises en popup med hvilken ekstra oppgave det er. I eksempelet ovenfor er ekstraoppgaven å låse.

Ansatte vil i tillegg se sine ekstraoppgave i Dashboardet som vist nedenfor:

2.4 Redigere "Personalinfo"

Det er nå mulig å redigere egen personalinfor for kunder som dette er gjort tilgjengelig for. Redigeringen skjer i "Min profil"-menyen som ligger i "Mer-menyen ( ... ). Følgende felter er mulig å redigere eller legge til:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefon

 • E-post

 • Pårørende

 • Eneforsørger

 • Barn

Øvrige felt i "Min profil" MÅ legges inn ved hjelp av Worksoft Web.

Merk: Det er kun kunder som har slått på dette valget som gir tilgang til redigering av den ansattes profil, som redigere den ansattes profil. Trenger dere hjelp til dette, kontakt Worksoft support.

Merk: Kunder som har integrasjon til et personal eller lønnsystem kan ikke benytte denne funksjonaliteten.

2.5 Ny ansattrolle som gir mulighet til å endre egen arbeidstid

Enkelte kunder ønsker at deler av deres arbeidsstokk skal kunne endre sin egen arbeidstid, f. eks. endre sluttidspunktet for dagen fra kl 16 til kl 17. Hvilke ansatte som kan endre egen arbeidstid slås på i menyvalget "Ansatte med utvidet rettigheter".

I eksempelet ovenfor, er det kun Cindy Carlsen som kan endre sin egen arbidstid.

Merk: Det er kun kunder som har slått på denne muligheten som gir tilgang til menyen "Ansatte med utvidet rettigheter" som kan benytte den. Ønsker din organisasjon å slå på denne funksjonaliteten, ta kontakt med Worksoft support.

For at den ansatte skal kunne endre sin egen arbeidstid, så må man velge aktuell dato fra dagskalenderen:

Her kan man endre tidspunktet på oppgaven ved å klikke på raden man ønsker å endre. Skal man legge til et nytt tidselement, trykker man på " + "-ikonet.

2.6 Arbeidsforholdet er avsluttet.

I tidligere versjoner kunne en ansatt sjekke vaktplaner selv om man ikke var en del av selve planen og arbeidsforholdet var avsluttet. Denne muligheten er terminert, og en ansatt blir kastet ut av APPen, eller man får ikke logget på etter arbeidsforholdet er avsluttet.

2.7 Hjelpesystem direkte i APPen

I mer-menyen ( ... ) for lederrrollen finner man menyen "Hjelp". Klikker man på denne, så føres man til Worksofts hjelpesider. Her kan man søke på alle hjelpeartikler for Worksoft-produktene.

2.8 Ny dagskalender

I versjon 1.9 så har vi innført en ny Dagskalender. Målet med denne endringen er at det skal være den samme kalenderen som vises i alle moduler av APPen.

2.9 Bakvakt

For kunder som benytter "Bakvakt" er denne funkjsonaliteten implementert i APPen. I ukeskalenderen så er dagen hvor en ansatt har Bakvakt, merket med en blå sirkel øverst i høyre hjørne tilsvarende som i Worksoft Web.

2.10 Påloggede brukere

I tidligere versjoner kunne man se hvilke enheter (telefoner eller tabletter) som har vært logget på din bruker. Den funkjsonaliteten er forbedret. Det finnes nå to menyer i "Mer-menyen" som tar hensyn dette.

 • Motta varslinger på
  Her vises alle enheter som denne brukeren har vært innlogget på. Dvs dersom man har logget inn på flere enheter med aktiv bruker, så vil alle enheter listes her. Her kan du fjerne enheter hvor du ikke ønsker å motta meldinger på.

 • Påloggede brukere
  Her vises hvilke brukere man har logget på fra denne enheten. Eksempel: HR-avdelingen har brukt brukernavnet og passordet til Anne for å sjekke noe. I denne menyen vil Anne bli listet, og denne enheten vil ta imot meldinger fra Anne. Man kan her fjerne Anne som aktiv bruker, og da vil man ikke lenger få varslinger fra Anne.

2.11 Legge til ny vakt fra leders uke- og dagskalender.

 • I tidligere versjoner var det kun mulig å legge til nye vakter fra Inboks-skjermbildet. Fra versjon 1.9 er det også mulig å legge til nye vakter fra lederens uke- og dagskalender.

2.12 Optimalisering - ytelsesforbedringer.

Det er foretatt ytelsesforbedringer i følgende moduler:

1) Registrer en ny vakt.

2) Registrer heldagsfravær
3) Ledig vakt - skjermbilde hvor man tilordne vakten.

4) Bytte vakter.

5) Personal status side.

6) Opprette grupper.

2.13 Hjelpeside til seleksjonstabellen

For å forstå seleksjonstabellen bedre er det nå innført en forklaring av ikoner og tall. Denne aktiviseres ved å klikke på spørsmålstegnet øverst til høyre:

APPen viser da en liste over alle ikoner og tall:

2.14 Okta autentisering

I tillegg til bruk av Worksoffts autentiseringsmodul og Azure, er det mulig å benytte Oktas autensiering.

Fant du svaret?