I APPen kan man velge om den ansatte skal bekrefte en ny vakt, eller at man legger vakten direkte inn i kalenderen uten at den ansatte godkjenner den først.

Når man legger til en ny vakt, ser man feltet "Krev ansatt bekreftelse". Standardverdien for dette feltet (se markert felt nedenfor) er at man skal kreve at den ansatte skal godkjenne vakten før den legges inn i kalenderne.

I skjermbildet nedenfor er "Krev ansattbekreftelse" slått av, og det betyr at vakten legges direkte inn i kalenderen.

Fant du svaret?