Versjon 1.7.2 av Worksoft APP

Hovedmålsettingen med Worksoft APP v. 1.7.2 er å rette to feil, samt forbedre funksjonalitet for å gjøre tildeling av periodefravær. APPen sendes til Google Play og Apple APP Store slik at de vil være tilgjengelig fra 7.5.2021.

1. Ny funksjonalitet - Lederrollen
Vakthåndtering – håndtering av periodefravær.
Dersom man ikke har vært i stand til å besette fraværet med de ansatte man har valgt, og har behov for å sende forespøselen ut til flere ansatte, er dette nå mulig. Nederst i listen er det lagt til en ny seksjon: «Ikke sendt til».

o Når man trykker på denne listen, vises alle ansatte som ikke er tilbudt vakten tidligere. Avhengig av størrelse på butikken og fraværslengden, kan dette ta noe tid da alle dager kalkuleres med hvilke vakter. Derfor er listen ikke tilbudt som standard, men at man klikker på den ved behov.

2. Feilrettinger


Legge ut vakter i ukeskalender. I forrige versjon var det ikke mulig å legge ut nye vakter når man valgte “Registrer en vakt”. Dette er nå rettet.

Vakthåndtering – slett “Håndter senere” vakter. I forrige versjon var det ikke mulig å slette “Håndter senere” vakter i Vakthåndteringslisten. Dette er nå rettet.

Fant du svaret?