I enkelte sjeldne tilfeller opplever support at vaktene i Worksoft Web og Worksoft APP ikke stemmer overens. Som et første steg kan man eksportere dataene fra Worksoft Web. Disse dataene synker seg automatisk med Worksoft Web.

Gjør følgende:

  • Velg System-fanen (krever tilgang)

  • Velg så System-fanen engang til

  • Velg så "Eksport"

  • Vaktene vil så oppdatere seg i APPen.

Dersom dette ikke virker, ta kontakt med Worksoft Support.

Fant du svaret?