I utganspunktet er personaldata mellom Worksoft Web og APP alltid synkronisert, men i helt spesielle tilfelle kan det forekomme at man ikke finner en ansatt i APPen.

Prøv dette før du melder saken inn til Worksoft support:

  • Finn personen i personalmodulen i Worksoft Web

  • Klikk på Endre-knappen

  • Klikk så på Neste-knappen uten at du foretar noen endringer.

  • Worksoft Web og Worksoft APP synkes så for denne personen

Fant du svaret?