Du kan styre hvordan varslingene skal vises å telefonen. Når Worksoft APPen installeres, legges den automatisk i «Innstillinger» på mobilen. Nedenfor vises hvordan dette ser ut på Innstillinger på en Android og iPhone telefon:

IOS

Android

Fra denne menyen kan du slå av varslinger, og/eller konfigurere hvordan de skal vises på din telefonen.

Merk: Når du innstallerer Worksoft APP, blir du spurt om du ønsker å motta varsler. Svarer du bekreftende, sendes varslene automatisk til din telefon. Avslår du å motta varsler, vil Worksoft ikke sende varsler til din telefon.

Merk: Konfigurasjonsskjermbildet can avvike fra skjermbildene vist ovenfor.

Fant du svaret?