For å endre eller sette nytt passord, må man ta kontakt med sin superbruker. Dette er i de fleste tilfeller avdelingsleder eller butikksjef.

Passord endres i Personal-modulen i Worksoft Web.

Fant du svaret?