For at en ansatt skal kunne logge på APPen, må den ansatte ha et gyldig arbeidsforhold. Dvs. den ansatte kan ikke logge inn før FRA-datoen i arbeidsforholdet.

Eksempel:
Arbeidsforholdet starter 1. juli. Den ansatte laster ned APP den 20. juni og prøver å logge inn. Fordi den ansatte ikke har et gyldig arbeidsforhold den 20. juni, så vil ikke APPen tillate han/hun å logge. Fra den 1. juli kan den ansatte benytte APPen.

Fant du svaret?