Worksoft APP - Opplæringsvideoer for ansatte

Her finner den ansatte videoer for hvordan ansattvisningen benyttes

S
17 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen

APP: Ansattrollen: Nyheter i versjon 1.11

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Kom i gang I - ansattrollen

Slik kommer du i gang med å bruke appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Kom i gang II - ansattrollen

Slik kommer du i gang med å bruke appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Introduksjon - ansattrollen

En oversikt over mulighetene i de forskjellige menyene
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Dashboard - ansattrollen

Dashboard-menyen gir deg den øyeblikkelige oversikten over jobbsituasjonen din
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Kalender - ansattrollen

Om hvordan du bruker kalenderen for å se når du og kollegene jobber.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Vakter & Fravær - ansattrollen

Om hvordan du håndterer menyen Vakter & Fravær
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Søke fri - ansattrollen

Slik søker du om en eller flere fridager eller ferie
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Legge ut vakt - ansattrollen

Om å gjøre en vakt tilgjengelig for kollegaene
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Bytte bort vakt - ansattrollen

Her lærer du hvordan du bytter an vakt med en kollega
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Enheter, konti - ansattrollen

Her viser vi deg hvordan du benytter menyvalgene MOTTA VARSLINGER PÅ og PÅLOGGEDE BRUKERE
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Meldingsfunksjonen - ansattrollen

Slik sender og mottar du meldinger
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Vikar - ansattrollen

Videoen nedenfor viser deg hvordan du gjør deg tilgjengelig for andre butikker som vikar
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Tilgjengelighet - ansattrollen

Om hvordan du markerer når du ønsker å jobbe, ev. når du ikke ønsker å jobbe
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Bilde av deg selv - ansattrollen

I denne videoen viser vi deg hvordan du setter inn et bilde av deg selv i appen, som vises på relevante steder
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Varsler - ansattrollen

Om hvordan du håndterer de automatiske varslene som genereres av appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innstillinger - ansattrollen

Slik gjør du de grunnleggende innstillingene
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden