Worksoft Web - opplæringsvideoer

Her finner du alle opplæringsvideoer for bruk av Worksoft Web

S
15 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen

Nyttige tips WEB: Innfør turnus

Dialogboksen "Innfør turnus"
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Video - Nyheter i Worksoft video v. 6.2

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Introduksjon til Worksoft Web

Denne videoen informerer om videoserien, og gir en oversikt over opplæringsavsnittenes innhold og struktur
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Personal I

Introduksjon til Personalmodulen. Generelt om personalmodulens underarkfaner
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Personal II

Første gangs registrering av en person. Trinn-for-trinn gjennomgang av feltene i Personal, Arbeidsforhold og Tilgang.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Personal III

Gjennomgang av hvordan et registrert arbeidsforhold endres. Demonstrasjon av hvordan en person sluttmeldes.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Personal IV

Beskrivelse av situasjoner hvor det er aktuelt å opprette nytt arbeidsforhold. Opprette arbeidsforhold for person.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Turnus I

Om hva en turnus er. Omtale av turnusens mekanismer og klargjøring av generelle begreper.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Turnus II

Om hvordan man lager og innfører en turnus. Registrere turnus, få på plass personer, legge på arbeidstider og kvalitetssikre.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Turnus III

Slette person, bytte person, endre antall uker. Kopiere turnus, endre og innføre kopi av turnus.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Godkjenning I

Navigering i modulen Godkjenning. Justering av arbeidstider. Visning av dag i nedre del av skjermbildet Opprette og slette notater.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Godkjenning II

Behandling av tidsavvik før og etter at de skjer. Attestering av periode for lønn.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Ferie/Fravær

Om hvordan man bruker skjermbildet Ferie/Fravær. Ulike fraværstyper. Legge på og slette/endre fravær. Delvis syk.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Kalender

Hente inn personer og bemanne, justering av arbeidstider. App-bruk fra kalendervisningen.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Rapporter

Generelt om generering av rapporter
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden