Skjermbildet nedenfor gir en grafisk visning av dagen. Hver rad i kalenderen viser den ansattes vakter, fravær eller ledige vakter.

For raskt å veksle mellom dagvisning og ukevisning benytter du disse knappene:

For å komme til en annen dato, kan du enten bla mellom dager med disse:


eller trykke trykke på datovelgeren:

For å få fram navnene til de ansatte trekker du skjermbildet mot høyre, dermed blir det seende ut som vist nedenfor.

De fargede trekantene viser status på siste tidregistrering:

  • Grønn trekant viser at siste tidregistrering var en innstempling

  • Rød trekant viser at siste tidregistrering var en utstempling

  • Gul trekant viser at siste tidregistrering var en stempling til pause

Fant du svaret?